Nafta

Teplota vzplanutí je nejnižší teplota, při které se za přesně definovaných podmínek vytvoří nad hladinou hořlavé kapaliny takové množství par, že jejich směs se vzduchem přiblížením plamene vzplane a ihned uhasne. (zdroj wikipedia.org)

Kapaliny s teplotou vzplanutí nižší, než je normální (pokojová) teplota, automaticky uvolňují výpary v množství dostatečném pro vznik výbušné směsi. Takže únik těchto hořlavých kapalin je potenciálně stejně nebezpečný jako únik hořlavých plynů.

Výpary nafty

Naftové výpary jsou velmi složitě detekovatelné, protože teplota vzplanutí motorové nafty se pohybuje až někde mezi 52 °C až 56 °C. Pod touto teplotou je za normálních okolností nedostatek výparů, aby způsobily výbuch nebo představovaly vysoké riziko. Katalytické ani infračervené senzory nebudou pod teplotou vzplanutí schopné výpary nafty detekovat.

PID (fotoionizační) senzor je schopen detekovat stovky organických sloučenin (včetně nafty) v koncentracích pod 1000 ppm. U tohoto senzoru je značné riziko falešného alarmu v případě výskytu jiných organických látek. Zde rovněž platí, že při normálních (pokojových) teplotách nebude co detekovat.

Sdílet
NAHORU