Téměř všechny přenosné i fixní detektory doporučujeme kalibrovat nejméně jednou za 6 měsíců.

Ověření přenosného detektoru spočívá v aplikaci známé koncentrace plynu (příp. směsi plynů) na senzory detektoru. Této činnosti se říká i „bump-test“ a na ověření se používá většinou kalibrační plyn. Pokud chcete mít 100% jistotu, že jsou senzory plně funkční, doporučujeme je ověřit před každým použitím.

Přesnost měření detektorů výrobci neuvádí, protože tyto přístroje jsou určené k rozpoznání nebezpečí otravy nebo výbuchu. Přesnost detektorů, dostatečnou pro ochranu zdraví a majetku, nejlépe zabezpečíte jejich pravidelnou kalibrací. Pro měření složení a přesných koncentrací plynů se používají analyzátory plynů, které jsou pro tyto účely mnohem lépe vybavené. Takové přístroje najdete i u nás v sekci Speciální analyzátory.

Fixní detektory kalibrujeme vždy na místě. Není nutné (ani vhodné) detektory nebo senzory demontovat a posílat k nám.

NAHORU