Není to možné. Používejte prosím trubičky podle přiloženého návodu, ve kterém je uveden počet prosátí a odpovídající korekční faktor. Změna barvy není ovlivněná pouze vzorkovaným objemem, ale i koncentrací, fyzikálními vlastnostmi, chemickými reakcemi případně podmínkami okolí. Takže korelace mezi vzorkovaným objemem, změna barvy a koncentrací plynu není vždy stejná. Například: dvojnásobný počet prosátí nemusí vždy způsobit dvojnásobný výsledek měření.

Téměř všechny přenosné i fixní detektory doporučujeme kalibrovat nejméně jednou za 6 měsíců.

Ověření přenosného detektoru spočívá v aplikaci známé koncentrace plynu (příp. směsi plynů) na senzory detektoru. Této činnosti se říká i „bump-test“ a na ověření se používá většinou kalibrační plyn. Pokud chcete mít 100% jistotu, že jsou senzory plně funkční, doporučujeme je ověřit před každým použitím.

Přesnost měření detektorů výrobci neuvádí, protože tyto přístroje jsou určené k rozpoznání nebezpečí otravy nebo výbuchu. Přesnost detektorů, dostatečnou pro ochranu zdraví a majetku, nejlépe zabezpečíte jejich pravidelnou kalibrací. Pro měření složení a přesných koncentrací plynů se používají analyzátory plynů, které jsou pro tyto účely mnohem lépe vybavené. Takové přístroje najdete i u nás v sekci Speciální analyzátory.

Fixní detektory kalibrujeme vždy na místě. Není nutné (ani vhodné) detektory nebo senzory demontovat a posílat k nám.

NAHORU