Fotoionizační detektor měří všechny látky v plynném skupenství, které dokáže ionizovat UV lampa, která je součástí senzoru. Standardně se jedná o lampu s energií 10,6 eV. To znamená, že všechny plyny s ionizačním potenciálem nižším než 10,6 eV senzor změří. Těchto látek je několik stovek až tisícovek. Senzor zároveň není schopen rozlišit o jaký plyn se jedná, tzn. je neselektivní. Toto posouzení (kvalifikace) je plně na uživateli. Většina fotoionizačních detektorů nabízí možnost nastavení korekčního faktoru na konkrétní plyn. Korekční faktor však zabezpečí pouze úpravu výsledné hodnoty, podle typu plynu, který musí znát právě uživatel. Při známých směsích dvou a více různých plynů lze provést výpočet korekčního faktoru. Při neznámých směsích není použití korekčního faktoru relevantní.

Senzor MPS (Molecular Property Spectroscopy) bol vyvinutý pro detekci hořlavých plynů. Jeho technologie obsahuje teplotní, tlakovou a vlhkostní kompenzaci a uvnitř senzoru nedochází ke spotřebě ani opotřebení materiálu. Dlouhodobé testy a pozorování ukázaly, že postupem času nedochází k posunu nulového ani kalibračního bodu. Jelikož je technologie na světě od roku 2017, můžeme zatím garantovat právě 5leté bezkalibrační období. Ohledně specifických doporučení pro jednotlivé detektory se obraťte na naše odborníky.

Není to možné. Používejte prosím trubičky podle přiloženého návodu, ve kterém je uveden počet prosátí a odpovídající korekční faktor. Změna barvy není ovlivněná pouze vzorkovaným objemem, ale i koncentrací, fyzikálními vlastnostmi, chemickými reakcemi případně podmínkami okolí. Takže korelace mezi vzorkovaným objemem, změna barvy a koncentrací plynu není vždy stejná. Například: dvojnásobný počet prosátí nemusí vždy způsobit dvojnásobný výsledek měření.

Téměř všechny přenosné i fixní detektory doporučujeme kalibrovat nejméně jednou za 6 měsíců.

Ověření přenosného detektoru spočívá v aplikaci známé koncentrace plynu (příp. směsi plynů) na senzory detektoru. Této činnosti se říká i „bump-test“ a na ověření se používá většinou kalibrační plyn. Pokud chcete mít 100% jistotu, že jsou senzory plně funkční, doporučujeme je ověřit před každým použitím.

Přesnost měření detektorů výrobci neuvádí, protože tyto přístroje jsou určené k rozpoznání nebezpečí otravy nebo výbuchu. Přesnost detektorů, dostatečnou pro ochranu zdraví a majetku, nejlépe zabezpečíte jejich pravidelnou kalibrací. Pro měření složení a přesných koncentrací plynů se používají analyzátory plynů, které jsou pro tyto účely mnohem lépe vybavené. Takové přístroje najdete i u nás v sekci Speciální analyzátory.

Fixní detektory kalibrujeme vždy na místě. Není nutné (ani vhodné) detektory nebo senzory demontovat a posílat k nám.

NAHORU