Chromservis s.r.o.

O naší společnosti

Společnost Chromservis s.r.o. je rychlým a spolehlivým partnerem při řešení analytických problémů v laboratořích a v průmyslových aplikacích. Dodává chromatografické přístroje a příslušenství pro analytické a semipreparativní aplikace, pro purifikační procesy, chemikálie, referenční materiály, přístroje a senzory pro měření fyzikálních veličin, systémy a příslušenství pro předúpravu vzorků.

Společnost Chromservis s.r.o. dodává detekční systémy úniku plynů, senzory pro on-line měření pH, vodivosti, rozpuštěného kyslíku a koncentrace (refraktometry), techniku pro sledování kvality životního/pracovního prostředí a komponenty pro laboratorní rozvody technických plynů.

V současné době

V současné době má společnost Chromservis s.r.o. prodejní a servisní pobočky v Praze, Brně a Ostravě, partnerskou konzultační a servisní firmu AP Servis v Přelouči. V roce 2010 byla založena dceřinná splečnost Chromservis SK s.r.o. se sídlem v Bratislavě, která působí na Slovensku. Mimo to má firma zastoupení v Bulharsku s pobočkami v Sofii a Russe.

V roce 2014 získala firma v rámci hodnocení CZECH TOP 100 ratingové ocenění Czech Stability Award a zařadila se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice.

Naším cílem je poskytovat produkty a služby, které předčí očekávání našich zákazníků a ti se tak na nás budou s důvěrou obracet i nadále (viz naše politika kvality).

NAHORU