Xgard Bright MPS

Výrobce detektorů Crowcon uvedl v roce na trh první senzor hořlavých plynů typu (MPS™) pro fixní detektory plynů. Detektor Xgard Bright od Crowconu spolu se senzorem MPS od Nevada Nanotech poskytuje pokročilou technologii, která odstraňuje potřebu kalibrace senzoru. Senzor MPS nabízí měření skutečné DMV pro 15 různých hořlavých plynů, ale samozřejmě je schopen detekovat veškeré hořlavé plyny v různých typech prostředí. Dlouhá životnost senzoru a bezkalibrační provoz zajistí velmi nízké náklady na údržbu a omezuje prostoje na minimum. Senzor MPS je také imunní vůči potenciální otravě toxickou látkou.

Teď Crowcon přináší senzor MPS i v přenosné detekci. Pořídit lze jednokanálový detektor Gasman nebo novou verzi detektoru T4 (ver. T4x), který senzor MPS může obsahovat.

Klíčové vlastnosti MPS

  • Měření skutečné DMV pro detekci více hořlavých plynů najednou s vysokou přesností pomocí jediného senzoru.
  • Během provozu senzoru není potřebná žádná kalibrace ani ověřování.
  • Senzor automaticky detekuje a ohlásí jakýkoliv problém s vlastní funkčností.
  • Je ideální alternativou ke katalytickým senzorům v drsném prostředí, kde může dojít k otravě senzoru.
  • Ideální pro detekci vodíku ve všech aplikacích.

Výhody MPS senzoru

  • Nižší náklady po celou dobu provozu tohoto zařízení.
  • Rychlé a přesné měření v případě rizika výskytu několika různých plynů na jednom místě. „Skutečná DMV“ zvyšuje bezpečnost a optimalizuje rychlost reakce při výskytu nebezpečí.
  • Při detekci více nebezpečných plynů je potřeba školení pouze na jedno zařízení. To snižuje složitost a zároveň zvyšuje bezpečnost řešení.
  • Jelikož je detektor stabilní a spolehlivý, odpadá potřeba placení kalibrací nebo posílání pracovníků do potenciálně nebezpečného prostředí.
  • Umí detekovat více hořlavý plynů jedním senzorem, včetně nečekaného plynu nebo směsi různých plynů.

Žádné kalibrace

Po instalaci běžného fixního detektoru Vám technik standardně doporučí následnou údržbu ve formě pravidelných kalibrací definovaných výrobcem. To s sebou přináší náklady na údržbu, které jsou pro správné fungování detektoru nevyhnutelné. Navíc může být údržbou ovlivněna i výroba (odstavení výrobní linky z důvodu zásahu do kalibračního systému atd.). Při údržbě může také nastat riziko pro servisního technika, pokud jsou detektory instalované v nebezpečném prostředí.

U přensoného detektoru Gasman je první kalibrace po 5 letech, pak jednou za rok. Při kalibraci detektoru T4x se senzorem MPS neúčtujeme kalibraci tohoto senzoru.

Více druhů hořlavých plynů – „Skutečná DMV“

Mnoho průmyslových odvětví a aplikací používá nebo má jako vedlejší produkt různé plyny v rámci stejného prostředí. To může být výzvou pro tradiční technologie senzorů, které mohou detekovat pouze jediný plyn, pro který jsou kalibrované a může vyústit v nepřesná měření, a dokonce způsobit i falešné poplachy, které mohou zastavit proces nebo výrobu.

Výzvy, kterým čelíme prostředí s více hořlavými plyny, mohou být frustrující a kontraproduktivní. Senzor MPS™ může přesně detekovat více plynů na jednou a okamžitě identifikovat typ plynu. Senzor MPS™ obsahuje automatickou kompenzaci na okolní podmínky a nepotřebuje k správné funkci korekční faktory. Nepřesné odečty a falešné poplachy jsou věcí minulosti.

Otrava senzoru je minulostí

V některých prostředích mohou být tradiční typy senzoru ohrožené otravou. V prostředích, kde se mohou vyskytovat katalytické jedy nebo inhibitory, je jedinou jistotou pravidelné a časté testování detektoru.

Selhání senzoru v důsledku otravy může být nepříjemnou a nákladnou zkušeností. Technologie MPS™ není ovlivněná přítomností kontaminantů v okolním prostředí. Pro tyto typy prostředí je nyní k dispozici řešení, které umožňuje spolehnout se na fungující detekční systém a přinese klid pro pracovníky v potenciálně nebezpečném prostředí.

Vodík (H2)

Využití vodíku v průmyslových procesech se zvyšuje, jelikož je snahou najít čistší alternativu k zemnímu plynu jako zdroji energie. Detekce vodíku je v současné době omezena na použití katalytického senzoru, vzhledem k tomu, že infračervený senzor není schopen detekovat přítomnost vodíku. Avšak katalytický senzor trpí nedostatky popsanými v předchozí části (údržba, možná otrava senzoru).

Senzor MPS™ je pro detekci vodíku mnohem lepším řešením. Výzvy a problémy, kterým čelí tradiční technologie senzorů jsou zcela odstraněny. Dlouhá životnost vodíkového senzoru, který nebude během celé životnosti vyžadovat kalibraci, aniž by došlo k zvýšení rizika otravy senzoru nebo falešných poplachů, výrazně ušetří celkové náklady na provoz detektoru a snižuje nutný kontakt s detektorem.

Vše z toho je možné díky MPS™ technologii, která je pravděpodobně největším průlomem v detekci plynů za několik desetiletí.

Co je MPS™ a proč bych o něm měl uvažovat?

Detekce plynů pomocí molekulární parametrické spektroskopie (MPS™) byla vyvinuta na University of Nevada a je v současné době jedinou detekční technologií schopnou detekce více hořlavých plynů (včetně vodíku) současně, velmi přesně a to vše pouze jedním snímačem.

MPS™ zvyšuje přesnost, rychlost a nepotřebuje žádný korekční faktor.

Konvenční detektory hořlavých plynů používají buď infračervené (IR) nebo katalytické senzory. Vodík nelze detekovat pomocí IR a tak až do teď byli katalytické senzory jediné, které vodík dokázali zachytit.

Většina konvenčních systémů vyžaduje pro monitoring prostředí s více typy hořlavých látek nejméně dva katalytické senzory. Pro katalytický i IR senzor obecně platí, že měří přesně pouze plyn, na který je kalibrován. Ostatní plyny detektor zachytí, ale hodnota většinou není správná a může způsobit i falešný alarm. Ten může mít za následek nežádoucí odstavení výroby nebo zbytečný poplach.

Na rozdíl od tradičních detektorů, Xgard Bright s čidlem MPS™ přesně detekuje a identifikuje i několik hořlavých plynů najednou. Senzor MPS má integrovanou kompenzací na okolní podmínky, což znamená, že nepotřebuje používat korekční faktory. Nepřesné odečty a falešné poplachy jsou proto minulostí.

Senzor MPS pracuje rychle, jedním senzorem současně monitoruje více plynů a dává přesný údaj o koncentraci všech hořlavých plynů rychleji než je obecně schopen IR nebo katalytický senzor. Může měřit 0-100 % DMV pro až 15 plynů (další plyny jsou v procesu specifikace) s velkou přesností. Tato schopnost je označována jako „Skutečná DMV“. Na rozdíl od MPS, katalytické a IR senzory měří přesně pouze jeden plyn (na který jsou kalibrované) a měření ostatních plynů může být zavádějící.

S detektory vybavenými MPS™ senzorem jsou naměřené hodnoty pro všechny hořlavé plyny přesné a není potřebný žádný korekční faktor.

Schopnost MPS™ senzoru rychle a přesně detekovat nebezpečné úrovně plynu umožňuje rychlou reakci, zlepšenou ochranu pracovníků a zvýšení bezpečnosti provozu.

Skutečná DMV je nyní zlatým standardem v detekci hořlavých plynů

Schopnost detektoru s MPS™ senzorem měřit různé hořlavé plyny rychleji a přesněji než konvenční technologie, je jednoznačně velkou výhodu. Ne jen že snižuje počet falešných poplachů (to pak návazně snižuje náklady), ale také poskytuje rychlé varování o reálném nebezpečí, a tím umožňuje rychlou odezvu s větší šancí na ochranu lidí a majetku.

Technologie MPS má ideální využití v oblastech, kde je vysoká pravděpodobnost výskytu více typů plynů, protože nevyžaduje rekalibraci na jiný typ plynu a ani nevyžaduje použití korekčních faktorů. To dělá tuto technologii více přímočarou a snižují se tak nároky na školení obsluhy a řízení většího množství detektorů.

MPS™ senzor nepotřebuje kalibraci a vyžaduje minimální údržbu. Automaticky monitoruje a hlásí problémy senzoru.

Pro fixní IR nebo katalytické senzory se standardně doporučuje, kromě jiné běžné údržby, kalibrace jednou za 6 měsíců, případně pravidelné zkoušky certifikovaným plynem.

Tato opatření mají zásadní význam pro zajištění nepřetržitého a bezpečného provozu detekčního systému. Pokud je senzor degradovaný nebo nějak poškozen (např. prostřednictvím kontaminace nebo otravy senzoru), nemusí fungovat správně nebo vůbec. Pravidelné testování a kalibrace je jediný způsob, jak zajistit trvalou bezpečnost.

Nicméně, všechna tato opatření s sebou nesou náklady. V neposlední řadě přinášejí prostoje nebo výpadky provozu. Často také vyžadují výbavu, jako je zkušební plyn. Údržba může také být nebezpečná, například když pracovníci musí vstoupit do nebezpečného prostředí kvůli kalibraci detektoru, který je tam instalován.

MPS™ je odolný vůči otravě a posunům kalibrační křivky. Nevyžaduje tak kalibraci během celého svého životního cyklu (asi 5 let), ani nemá potřebu zkoušek certifikovaným plynem. To vše znamená méně prostojů, méně nákladů a menší riziko pro pracovníky. Provozovatel tak již nemusí více platit za kalibrace ani za kalibrační plyn.

Nejdůležitější je, že senzor MPS™ je stabilní a přesný po řadu let. Xgard Bright s MPS senzorem má životnost standardně překračující 5 let.

Navíc MPS™ senzor automaticky zjistí jakýkoliv problém s funkčností a upozorní na to uživatele, pokud takový problém nastane.

MPS™ se umí vyrovnat s náročným prostředím, netrpí na otravu senzoru

Některá místa jsou pro katalytické a infračervené senzory velmi náročná. Například extrémy teploty, tlaku a vlhkosti v průmyslovém prostředí, na poušti nebo na moři může senzory velmi rychle poškodit a učinit nepoužitelnými. V některých případech mohou toxické látky a nečistoty detektory poškodit nebo otrávit a tím vážně ohrozit jejich výkon a funkčnost.

Jediný způsob, jak zajistit spolehlivý provoz těchto detektorů, je pravidelná kalibrace a testování. Navíc v případě potřeby je nutná výměna senzoru. Tyto činnosti jsou ve výsledku nákladné a mohou přinášet i nebezpečí pro technika, jak již byl zmíněno.

Nicméně Xgard Bright s MPS™ senzorem, je ve své podstatě imunní k otravě. Má vestavěnou kompenzaci teploty, tlaku a vlhkosti, nerozladí se a nekazí.

Sdílet
NAHORU