Proč používat detektory plynů?

Detekce plynů má za hlavní cíl ochranu lidských životů a zdraví. Kromě toho plyny detekujeme i z důvodu ochrany majetku (zařízení) např. před výbuchem. V neposlední řadě je nutné detektory pořídit kvůli obecným nebo interním předpisům organizace, kde existuje nebezpečí ohrožení jakýmikoliv plyny nebo kde se vyskytují uzavřené prostory.

Abychom plyny mohli spolehlivě detekovat, nelze se spoléhat pouze na vlastní čich. Dokonce velmi často se v hlídaných prostorech lidi ani nenachází. Právě proto jsou nezbytnými pomocníky detektory plynů v různých podobách. Detektory pomáhají monitorovat nejen počáteční koncentraci, ale sledují i její průběžné změny. Tyto hodnoty pak vyhodnocují (dlouhodobé účinky na zdraví) a ukládají, co je dalším benefitem elektronických přístrojů.

Téměř všechny přenosné i fixní detektory doporučujeme kalibrovat nejméně jednou za 6 měsíců.

Ověření přenosného detektoru spočívá v aplikaci známé koncentrace plynu (příp. směsi plynů) na senzory detektoru. Této činnosti se říká i „bump-test“ a na ověření se používá většinou kalibrační plyn. Pokud chcete mít 100% jistotu, že jsou senzory plně funkční, doporučujeme je ověřit před každým použitím.

Přesnost měření detektorů výrobci neuvádí, protože tyto přístroje jsou určené k rozpoznání nebezpečí otravy nebo výbuchu. Přesnost detektorů, dostatečnou pro ochranu zdraví a majetku, nejlépe zabezpečíte jejich pravidelnou kalibrací. Pro měření složení a přesných koncentrací plynů se používají analyzátory plynů, které jsou pro tyto účely mnohem lépe vybavené. Takové přístroje najdete i u nás v sekci Speciální analyzátory.

Fixní detektory kalibrujeme vždy na místě. Není nutné (ani vhodné) detektory nebo senzory demontovat a posílat k nám.

NAHORU