Je přirozené vidět potřebu detekce plynů v ropném a plynárenském průmyslu nebo v ocelárnách. Ale přemýšleli jste někdy o rizicích spojených s používáním dusíku nebo oxidu uhličitého při výrobě nápojů (piva)?Tato rizika jsou podceňována možno i proto, že dusík (N2) a oxid uhličitý (CO2) jsou součástí atmosféry. CO2 je z toxických plynů podceňovaný nejvíce. I když je ve vzduchu přirozeně přítomný v koncentraci cca 400 ppm, je při výrobě nápojů a v pivovarech nutná zvýšená pozornost. Zde je hojně využíván například na sycení nápojů a při fermentacích. Výrobní haly ale obsahují uzavřené anebo nízké prostory („bazény“), kde se může koncentrace CO2 vyšplhat do život ohrožujících hodnot. Již koncentrace 0,5 % (5000 ppm) představuje riziko pro naše zdraví. Pokud jde o dusík, ten dokáže ze vzduchu při větším úniku vytěsnit pro život velmi důležitý kyslík.

CO2 je bezbarevný plyn bez zápachu, těžší než vzduch a proto se usazuje nízko u země, kde je jeho koncentrace vyšší než v dýchací zóně. CO2 je produkován ve velkém množství během procesu fermentace a usazuje se v kádích, sklepech nebo skladech plynových láhví a ohrožuje tak pracovníky, kteří se pohybují v okolí těchto prostor. Nejlepší ochranou jsou správně používané detektory plynů.

Pivovary často používají dusík v několika fázích procesu vaření a dávkování, k sycení piva a dusík zajišťuje také to, že pivo neoxiduje ani neznečišťuje příští dávku piva. Dále pomáhá tlačit kapalinu z jedné nádrže (tanku) do druhé a pomáhá při plnění sudů. Tento plyn není toxický, ale vytlačuje z atmosféry kyslík, který dýcháme, což může být nebezpečné, pokud dojde k jeho úniku. Proto je detekce plynu nevyhnutelná.

Detekce plynů

Detekci plynů lze zabezpečit ve formě přenosné nebo stacionární. Instalaci stacionární detekce doporučujeme pro spilky, stáčírny, okolí nádrží (tanků) a v neposlední řadě pro prostory, kde se často vyskytuje obsluha (například velín). Stacionární detektory poskytují ochranu 24 hodin denně. Přenosné detektory doporučujeme pro všechny pracovníky, kteří se vyskytují v prostorách s potenciálním výskytem toxické nebo nedýchatelné atmosféry, ale zejména pro ty, kteří přecházejí skrz různá oddělení a prostředí. Dále je vhodná i pro přepravce nápojů, obsluhu v hospodách a pro obchodní zástupce, jelikož se všichni tito lidé pohybují v prostředí s potenciálním výskytem CO2 v prostorách, kde není stacionární detekce standardem. Přenosný detektor totiž dokáže kromě okamžitého ohrožení zdraví vyhodnotit i dlouhodobé působení toxických plynů (včetně CO2) na organizmus. Přenosné detektory jsou vybaveny alarmy typu PEL (8hodinový průměr) a NPK-P (15minutový průměr). Tyto detektory obsahují vizuální, zvukové i vibrační upozornění na zvýšenou koncentraci nebezpečných plynů nebo sníženou koncentraci kyslíku.

Stručná fakta pro detekci plynů ve výrobě nápojů:

  • Dusík i oxid uhličitý (CO2) jsou plyny bez barvy, chuti a zápachu. CO2 je o 50 % těžší než vzduch, což ho dělá nebezpečným tichým zabijákem.
  • Každý, kdo vstupuje do nádrže (tanku) nebo jiného uzavřeného/nízkého prostoru musí být vybaven vhodným osobním detektorem plynů.
  • Včasná informace o zvýšené koncentraci CO2 nebo nedostatku O2 v důsledku úniku dusíku může být rozdílem mezi životem a smrtí.

Komplexní řešení detekce plynů od Chromservisu

Přenosnými a stacionárními detektory dokážeme detekovat a monitorovat více než 200 nebezpečných plynů. Nebezpečí může vzniknout výskytem toxického nebo výbušného plynu, případně nedostatkem kyslíku. V případě zájmu o konzultaci nás neváhejte kontaktovat.

 

 

Systémy stacionární detekce máme úspěšně instalované v těchto odvětvích:

  • Spalovny, kotelny – metan (zemní plyn), oxid uhelnatý (CO)
  • Pivovary – oxid uhličitý (CO2), amoniak (NH3)
  • Chemický průmysl – amoniak (NH3)
  • Ocelárny – oxid uhelnatý (CO), kyslík (O2), metan (CH4)
  • Čističky odpadních vod – metan (CH4), sulfan (H2S)
  • Lakovny – těkavé organické látky (PID detektory)
  • Úpravny vody – chlor (Cl2)
Sdílet

Diskuze

NAHORU