Xgard je fixní detektor plynů pro měření koncentrace hořlavých, toxických plynů a kyslíku. Je dostupný v 7 modelech využívajících 3 odlišné senzorové koncepty, což umožňuje výběr detektoru přesně podle požadavků uživatele v širokém spektru aplikací. Xgard je vyráběn v plamenově chráněném, jiskrově bezpečném a běžném nechráněném (Xsafe) provedení.

Kategorie:

Popis

Xgard je schopen nabídnout řešení prakticky jakéhokoliv problému spojeného s fixním monitorováním nebezpečných plynů v průmyslových objektech různých kategorií. Katalytickým jedům odolné pelistory jsou určeny především pro detekci hořlavých par a plynů jako jsou uhlovodíky, vodík, amoniak, kerosin, benzín či par s obsahem halogenů. Elektrochemické senzory jsou používané pro detekci toxických plynů a kyslíku. Tepelně vodivostní senzory slouží k monitorování objemové koncentrace takových plynů jako je vodík volitelně oxid uhličitý, helium či argon.

Modely detektoru Xgard/Xsafe

Model ATEX
Xgard 1 Jiskrově bezpečný detektor kyslíku a toxických plynů Ano
Xgard 2 Plamenově chráněný detektor kyslíku a toxických plynů Ano
Xgard 3 Plamenově chráněný detektor hořlavých plynů Ano
Xgard 4 Plamenově chráněný detektor hořlavých plynů pro vysoké teploty Ano
Xgard 5 Plamenově chráněný detektor hořlavých plynů s výstupem 4 – 20 mA Ano
Xgard 6 Plamenově chráněný tepelně vodivostní detektor Ano
XSafe Detektor hořlavých plynů pro bezpečnou zónu Ne

 

Detekované plyny

Senzory elektrochemické Rozsahy Vhodné pro modely
Amoniak (NH3) 50, 100, 250, 500, 1000 ppm Xgard 1
Arsan (AsH3) 1 ppm Xgard 1
Brom (Br2) 3 ppm Xgard 1
Diboran (B2H6) 1 ppm Xgard 1
Ethylenoxid (C2H4O) 10, 50, 100 ppm Xgard 1
Fosgen (COCl2) 1 ppm Xgard 1
Fosfan (PH3) 1 ppm Xgard 1
Fluor (F2) 1 ppm Xgard 1
Flourovodík (HF) 10 ppm Xgard 1
German (GeH4) 2 ppm Xgard 1
Chlor (Cl2) 3, 5, 10, 20, 50, 100 ppm Xgard 1
Chlorovodík (HCl) 10, 25 ppm Xgard 1
Kyanovodík (HCN) 25 ppm Xgard 1
Kyslík (O2) 25% obj. Xgard 1, 2
Oxid dusnatý (NO) 25, 50, 100 ppm Xgard 1
Oxid dusičitý (NO2) 10, 50, 100 ppm Xgard 1
Oxid chloričitý (ClO2) 1 ppm Xgard 1
Oxid siřičitý (SO2) 10, 20, 50, 100, 250 ppm Xgard 1
Oxid uhelnatý (CO) 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000 ppm Xgard 1, 2
Ozón (O3) 1 ppm Xgard 1
Silan (SH4) 1 ppm Xgard 1
Sulfan (H2S) 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 300, 1000 ppm
5, 10, 20, 25, 50, 100, 200ppm
Xgard 1
Xgard 2
Těkavé organické látky 100 ppm Xgard 1
Vodík (H2) 200, 2000 ppm
200, 2000 ppm, 50% DMV
Xgard1
Xgard 2
Pelistory Rozsahy Vhodné pro modely
Acetylen (C2H2) 100% DMV Xgard 3, 5
Amoniak (NH3) 0 až 25% DMV Xgard 3, 5
Butan (C4H10) 100% DMV Xgard 3, 5
Ethan (C2H6) 100% DMV Xgard 3, 5
Ethylene (C2H4) 100% DMV Xgard 3, 5
Metan (CH4) 100% DMV Xgard 3, 4, 5, XSafe
LPG 100% DMV Xgard 3, 5
Pentan (C5H12) 100% DMV Xgard 3, 5
Propan (C3H8) 100% DMV Xgard 3, 5
Vodík (H2) 100% DMV Xgard 3, 5
Vynilchlorid (VCM) 100% DMV Xgard 3, 5
Tepelně vodivostní Standardní rozsah Maximální rozsah
Argon (Ar) Na poptávku Xgard 6
Helium (He) Na poptávku Xgard 6
Oxid uhličitý (CO2) Na poptávku Xgard 6
Vodík (H2) v N2 0 až 20%, 25%, 30%, 50% obj. Xgard 6
Vodík (H2) ve vzduchu 0 až 5%, 10%, 50% obj. Xgard 6

 

Technické parametry

Rozměry 156 x 166 x 111 mm
195 x 166 x 111 mm
Typ 1, 2, 3, 5, 6, Xsafe
Typ 4
Hmotnost 0,5 kg – nylonový kryt
1 kg – hliníkový kryt
1,5 kg – hliníkový kryt
3,1 kg (nerez 316SS)
Typ 1 (standard)
Typ 1, 2, 3, 5, 6, Xsafe
Typ 4
Typ 1, 2, 3, 5, 6
Senzory

 

Elektrochemický difúzní
Katalytický (Pelistor)
Tepelně vodivostní
typ 1 a 2
typ 3, 4, 5 a Xsafe
typ 6
Opakovatelnost < 2 % z celkové škály
Posun nulové hodnoty < 2 % z celkové škály/měsíc
Odezva (T90)

 

Kyslík
Toxické plyny (podle typu plynu)
Hořlavé plyny
< 15 s
< 30 s – 120s (podle plynu)
< 15 s
Výstupní signál

 

4 až 20 mA (2-drátový)
mV můstek (3-drátový)
4 až 20 mA (3-drátový)
typ 1 a 2
typ 3, 4 a Xsafe
typ 5, 6 a Xsafe
Napájení

 

8 až 30 V (max. 24 mA)
2,0 V ± 0,1 V (300 mA)
10 až 30 V (50 mA @ 24 V)
(300 mA) – mV verze
typ 1 a 2
typ 3 a 4
typ 5, 6 a Xsafe
Xsafe
Provozní teplota -40°C až +50°C
-20°C až +50°C
-40°C až +80°C
-20°C až +150°C
-40°C až +55°C
+10°C až +55°C
typ 1
typ 2
typ 3 a Xsafe (mV verze)
typ 4
typ 5 a Xsafe (mA verze)
typ 6
Provozní vlhkost (nekondenzující) 15 až 90 % RH
0 až 99 % RH
0 až 90 % RH
Typ 1 a 2
Typ 3, 4, 5 a Xsafe
Typ 6
Krytí IP65
IP54
Typ 1, 2, 3, 5, 6, Xsafe
Typ 4
Schválení ATEX ATEX II 1G Exia IIC T4 Ga
ATEX II 2GD Exd IIC T6
ATEX II 2GD Exd IIC T4
ATEX II 2G Exd IIC T3
Typ 1
Typ 2, 5, 6
Typ 3
Typ 4
Xsafe nemá ATEX
EMC norma EN50270 Všechny typy

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Xgard – Fixní detektor plynů pro měření hořlavých látek, toxických plynů a kyslíku”
NAHORU